Nimblit AB

Nimblit AB är ett företag inom programutveckling, beläget i Söderköping.

Specialiteter:

  • Programmering och konfigurering av inbäddade Linux-system och Linux-servrar
  • Beräkningar
  • Tekniska system
  • Open source / fri mjukvara
  • Mobilanpassade webbappar
  • PHP, JavaScript, CoffeeScript, JQuery Mobile, Python, C, C++, VB.NET, Delphi

Med Nimblit AB får du ett personligt engagemang i ditt mjukvaruprojekt. En styrka hos oss är bredden i kunskapen. Vi kan ta ett helhetsgrepp i uppdraget och hanterar avancerad högnivåprogrammering lika väl som systemnära programmering, serveradministration, scriptprogrammering och design av ett lättanvänt användargränssnitt.

Våra viktigaste kunder finns inom fjärrvärme och ventilation. Vi utvecklar bland annat programvara för övervakning och läcksökning i fjärrvärmenät, och beräkningsprogram för design av värmeväxlare.